Results 11 - 20 of 27

TAPI to Benefit All

ADB's Director General for Central and West Asia discusses what to expect from the Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India Natural Gas Pipeline, ADB’s role as transaction advisor, and how to overcome security and financing challenges.

Sean M. O’Sullivan

Совместное использование энергии особо важно для Центральной Азии в достижении ее энергетических целей. Фото: Мэтью Генри

В будущем электросети советских времен могут обеспечить совместное использование энергии в Центральной Азии

Благодаря расширяющемуся региональному сотрудничеству и уже имеющейся платформе в Центральной Азии созданы необходимые составляющие для достижения энергетической безопасности, устойчивости и экономической конкурентоспособности.

Seung Duck Kim

Төв Азийн орнууд эрчим хүчний хэрэгцээгээ хангахад эрчим хүчний солилцоо нэн чухал. Зургийг Матью Хэнри.

ЗХУ-ын үед баригдсан цахилгаан сүлжээ ирээдүйн Төв Азийн эрчим хүчний солилцооны үндэс болно

Суурь дэд бүтэц бэлэн байгаагийн дээр бүс нутгийн хамтын ажиллагаа өргөжин тэлснээр Төв Азийн эрчим хүчний аюулгүй байдал, эрсдэл даван туулах чадамж, эдийн засгийн өрсөлдөх чадвар бэхжих үндсэн нөхцөл бүрдээд байна.

Seung Duck Kim

Pages