Results 1 - 10 of 10

Тогтвортой Хөгжлийн Зорилтуудад хүрэх зам нь хөрсний дороос олдох боломжтой юм.

Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг хангах нэгэн гайхалтай боломж

Ази тивийн хөгжиж буй улс орнуудын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний гуравны нэг хүртэл хувийг бүрдүүлж, гадаад валютын нөөцийнх нь чухал эх үүсвэр болдог нэгэн салбар бий. Энэ салбарыг Тогтвортой Хөгжлийн Зорилтуудыг хангахад ашиглах бүрэн боломжтой. 

Martin Lemoine

Economic growth in the Pacific is slowing. Photo: ADB

Pacific Economic Outlook: Moderating Growth Across Developing Countries in 2013

ADB is expecting growth to moderate across ADB's Pacific developing member countries (DMCs) this year (including Timor-Leste), mostly as a result of solid but slower growth in a few of the region’s larger, natural resource–extracting economies. The region's growth has fallen from the post-global economic and financial crisis high of 8.3%, to 7.2% in 2012, and growth is projected at 5.2% in 2013. 

Emma Veve