Blogs in Mongolian

Displaying 1 - 7 of 7

Цар тахлын улмаас сургуулиуд хаагдсанаар Ази, Номхон далайн орнуудын сурагчид урт хугацааны сөрөг нөлөөнд өртөж болзошгүй байна. Зураг: Брэдфорд Зак

Боловсролын хоцрогдол ба орлогын алдагдал: Азид сургуулиудыг хаасны улмаас үүссэн их хэмжээний хохирол

Сургуулиудын аюулгүй байдлыг ханган дахин нээж, сурагчдын хоцрогдлыг нөхөх арга хэмжээг нэн тэргүүнд авахгүй бол цар тахлаас үүдэх урт хугацааны хохирлыг Ази тивийн сурагчид төлөх болно.

Abdul Abiad, Elisabetta Gentile, Rhea Molato Gayares, Milan Thomas

Вакциныг тэгш хүртээмжтэйгээр нэвтрүүлэх нь улс орнуудын хувьд нэн чухал болоод байна.

КОВИД-19-ийн эсрэг вакцинжуулалтыг амжилттай зохион байгуулах нь

Ази тивийн хөгжиж буй орнуудын хувьд эдийн засгаа сэргээж, зах зээлээ нээхийн тулд вакциныг тэгш хүртээмжтэйгээр нэвтрүүлэх нь нэн чухал болоод байна. Вакцинжуулалтын бодлогыг оновчтой боловсруулснаар Азийн эдийн засгийн сэргэлтийг түргэсгэж, дэлхий дахинд эерэг өөрчлөлтийг авчирч чадна.

Cyn-Young Park (朴信永), Kijin Kim, Matthias Helble

Монгол Улс мөнгө угаахтай холбоотой саарал жагсаалтаас гарах арга хэмжээг хурдан авч хэрэгжүүлж чадсан.

Монгол Улс мөнгө угаахтай холбоотой саарал жагсаалтаас түүхэн богино хугацаанд хэрхэн амжилттай гарч чадсан бэ?

Монгол Улс мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх бодлогыг идэвх санаачлагатай хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулахдаа хөгжлийн түншүүд болон хандивлагч улс орнуудтайгаа нягт хамтран ажилласан.

Declan Magee, Carlo Antonio Garcia

Хил залгаа хоёр улс хоёулаа төслийн өгөөжийг хүртэх бэлтгэлтэй үед л хилийн дагуух эдийн засгийн хөгжлийн төслүүд үр дүнтэй хэрэгжинэ. Зургийг: АХБ

Оновчтой арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн тохиолдолд л хилийн боомтуудыг сайжруулах замаар эдийн засгийн өгөөжийг бий болгох боломжтой

Зорчигч болон ачаа тээврийн хилээр нэвтрэх явцыг хөнгөвчлөх нь эдийн засгийн арвин өгөөжийг бий болгодог нь нэгэнт тодорхой болсон. Гэхдээ хилийн хоёр талд орших орнууд шинээр бий болох боломжийг ашиглах бэлтгэлтэй байх нь чухал юм. 

Akiko Terada-Hagiwara

Төв Азийн орнууд эрчим хүчний хэрэгцээгээ хангахад эрчим хүчний солилцоо нэн чухал. Зургийг Матью Хэнри.

ЗХУ-ын үед баригдсан цахилгаан сүлжээ ирээдүйн Төв Азийн эрчим хүчний солилцооны үндэс болно

Суурь дэд бүтэц бэлэн байгаагийн дээр бүс нутгийн хамтын ажиллагаа өргөжин тэлснээр Төв Азийн эрчим хүчний аюулгүй байдал, эрсдэл даван туулах чадамж, эдийн засгийн өрсөлдөх чадвар бэхжих үндсэн нөхцөл бүрдээд байна.

Seung Duck Kim

Тогтвортой Хөгжлийн Зорилтуудад хүрэх зам нь хөрсний дороос олдох боломжтой юм.

Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг хангах нэгэн гайхалтай боломж

Ази тивийн хөгжиж буй улс орнуудын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний гуравны нэг хүртэл хувийг бүрдүүлж, гадаад валютын нөөцийнх нь чухал эх үүсвэр болдог нэгэн салбар бий. Энэ салбарыг Тогтвортой Хөгжлийн Зорилтуудыг хангахад ашиглах бүрэн боломжтой. 

Martin Lemoine