Results 231 - 240 of 241

აზიის ღარიბ მოსახლეობას კოვიდ-19-ის კრიზისამდეც უამრავ პრობლემასთან გამკლავება უწევდა. ფოტო: ADB

უკეთესი სოციალური დაცვა კოვიდ-19-სგან დაზარალებული ღარიბი მოსახლეობისთვის

მილიონობით ოჯახი, რომელიც კოვიდ-19-ის გავრცელებამდეც ღარიბი და დაუცველი იყო, ახლა დილემის წინაშე დგას — როგორ იკვებონ, იმკურნალონ და უბრალოდ გადარჩნენ. ჩვენ ვალდებულნი ვართ დაუყოვნებლივ ვიმოქმედოთ და დავიცვათ ისინი, ვისაც ახლა ეს ყველაზე მეტად სჭირდება.

Amir Jilani

Здоровый образ жизни и пригодные для жизни города являются важной частью предотвращения следующей пандемии.

Давайте предпримем решительные действия в отношении здоровья, чтобы избежать будущих пандемий

Пандемия COVID-19 могла бы дать возможность использовать более целостный подход к здоровью и благополучию, инвестировать в системы здравоохранения и в устойчивые цепочки поставок.

Susann Roth, Najibullah Habib

მომავალი პანდემიებისგან თავის დაცვას ჯანსაღი ცხოვრების წესითა და ქალაქების მდგრადი განვითარებით  შევძლებთ

მომავალი პანდემიების თავიდან ასაცილებლად ჯანდაცვაში ძირეული ცვლილებებია გასატარებელი

კოვიდ-19-ის პანდემია შესაძლოა იყოს შანსი ჯანდაცვის გაძლიერებას და ჯანსაღი ცხოვრების დამკვიდრებას კომპლექსურად მივუდგეთ, განვახორციელოთ ინვესტიციები ჯანდაცვის სისტემებსა და უფრო მდგრადი მიწოდების ჯაჭვებში.

Susann Roth, Najibullah Habib

მრავალ აზიურ ქვეყანაში საშიში სამედიცინო ნარჩენები მყარ მუნიციპალურ ნარჩენებს ერევა, რაც არაერთ პრობლემას ქმნის. პაველ ჩერვინსკის ფოტო

სამედიცინო ნარჩენების სწორი გატანა პანდემიებთან გამკლავებაში დაგვეხმარება

სამედიცინო ნარჩენების გატანა პანდემიის წინააღმდეგ ბრძოლისა და ჯანდაცვის მნიშვნელოვანი ნაწილია, რაც კოვიდ-19-ის აფეთქებისას განსაკუთრებით გასათვალისწინებელია.

Stephen Peters, Christine P. Chan

Pages