Results 221 - 230 of 237

მიწოდების ჯაჭვი, რომელიც მსოფლიოს სამედიცინო საქონლით და სურსათით ამარაგებს, პანდემიის დროს დიდი წნეხის ქვეშ მოექცა. ფოტო: iStock

საზღვრები ჩაიკეტა, მაგრამ ვაჭრობა უნდა გაგრძელდეს

კორონავირუსის პანდემიამ ვაჭრობის ხელშეწყობის აუცილებლობა დაგვანახა, არა მხოლოდ სამედიცინო ტვირთების მიმოცვლისთვის, არამედ ეკონომიკის გასაძლიერებლად.

Steven Beck

აზიის ღარიბ მოსახლეობას კოვიდ-19-ის კრიზისამდეც უამრავ პრობლემასთან გამკლავება უწევდა. ფოტო: ADB

უკეთესი სოციალური დაცვა კოვიდ-19-სგან დაზარალებული ღარიბი მოსახლეობისთვის

მილიონობით ოჯახი, რომელიც კოვიდ-19-ის გავრცელებამდეც ღარიბი და დაუცველი იყო, ახლა დილემის წინაშე დგას — როგორ იკვებონ, იმკურნალონ და უბრალოდ გადარჩნენ. ჩვენ ვალდებულნი ვართ დაუყოვნებლივ ვიმოქმედოთ და დავიცვათ ისინი, ვისაც ახლა ეს ყველაზე მეტად სჭირდება.

Amir Jilani

Здоровый образ жизни и пригодные для жизни города являются важной частью предотвращения следующей пандемии.

Давайте предпримем решительные действия в отношении здоровья, чтобы избежать будущих пандемий

Пандемия COVID-19 могла бы дать возможность использовать более целостный подход к здоровью и благополучию, инвестировать в системы здравоохранения и в устойчивые цепочки поставок.

Susann Roth, Najibullah Habib

Pages