Akiko Terada-Hagiwara

Principal Country Specialist, ADB People's Republic of China Resident Mission, East Asia Department

Akiko Terada-Hagiwara is a Principal Country Specialist in charge of economics and strategy of ADB’s operations in the People’s Republic of China. She was also at the Economics Research and Regional Integration Department contributing to ADB’s research agenda. Outside ADB, she held various positions at Institute for Monetary and Economic Studies of the Bank of Japan, Global Insight and the World Bank. Her areas of expertise are in international finance, development economics, macroeconomic policies, knowledge management. She holds Ph.D. in Economics from George Washington University and B.A. from Osaka University.

Displaying 1 - 8 of 8

Хил залгаа хоёр улс хоёулаа төслийн өгөөжийг хүртэх бэлтгэлтэй үед л хилийн дагуух эдийн засгийн хөгжлийн төслүүд үр дүнтэй хэрэгжинэ. Зургийг: АХБ

Оновчтой арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн тохиолдолд л хилийн боомтуудыг сайжруулах замаар эдийн засгийн өгөөжийг бий болгох боломжтой

Зорчигч болон ачаа тээврийн хилээр нэвтрэх явцыг хөнгөвчлөх нь эдийн засгийн арвин өгөөжийг бий болгодог нь нэгэнт тодорхой болсон. Гэхдээ хилийн хоёр талд орших орнууд шинээр бий болох боломжийг ашиглах бэлтгэлтэй байх нь чухал юм. 

Akiko Terada-Hagiwara