Elisabetta Gentile

Elisabetta Gentile

Economist, Economic Research and Regional Cooperation Department, ADB

Elisabetta is a development economist focusing mainly on innovation, technology, and education. She co-authored the theme chapter on “How technology affects Jobs” for the Asian Development Outlook (ADO) 2018 and co-leads the upcoming Global Value Chain Development Report 2021. Her work on skill mobility in the ASEAN Economic Community has widened her research portfolio to include skilled labor migration. Elisabetta was previously a lecturer in the Department of Economics at the National University of Singapore.

Displaying 1 - 7 of 7

Цар тахлын улмаас сургуулиуд хаагдсанаар Ази, Номхон далайн орнуудын сурагчид урт хугацааны сөрөг нөлөөнд өртөж болзошгүй байна. Зураг: Брэдфорд Зак

Боловсролын хоцрогдол ба орлогын алдагдал: Азид сургуулиудыг хаасны улмаас үүссэн их хэмжээний хохирол

Сургуулиудын аюулгүй байдлыг ханган дахин нээж, сурагчдын хоцрогдлыг нөхөх арга хэмжээг нэн тэргүүнд авахгүй бол цар тахлаас үүдэх урт хугацааны хохирлыг Ази тивийн сурагчид төлөх болно.

Abdul Abiad, Elisabetta Gentile, Rhea Molato Gayares, Milan Thomas