H. Lorraine Wang (王惠慧)

Former Office of Anticorruption and Integrity Advisor, ADB

Lorraine Wang has over 30 years of global experience in integrity risk reviews, investigations, and audits. She was leading OAI’s prevention and compliance programs and supporting all aspects of anti-corruption efforts. She is a Certified Public Accountant, Certified Fraud Examiner, and Certified Forensic Accountant.  She has a master’s degree in international studies.

Displaying 1 - 9 of 9

អ្នកដែលត្រូវការជំនួយបំផុត និងអ្នកដែលឈរជើងនៅជួរមុខ ពឹងផ្អែកលើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ ដែលគ្មានអំពើពុករលួយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺ COVID-19 ។ រូបថត៖ ADB

វិធីសាស្ត្រ ៥ យ៉ាងដើម្បីបញ្ឈប់អំពើពុករលួយក្នុងបរិបទរបស់វា

ក្នុងកំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាត អំពើពុករលួយនៅក្នុងគម្រោងផ្សេងៗ អាចកំណត់ភាពខុសគ្នា​រវាងការរស់រានមានជីវិត និងសេចក្តីស្លាប់សម្រាប់ជនក្រីក្រ និងជនដែល​ងាយ​រងគ្រោះ។

H. Lorraine Wang (王惠慧), Richeline Mascarinas

ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາຍທີ່ສຸດ, ແລະຜູ້ທີ່ນອນໃນກຸ່ມສ່ຽງ, ຕ້ອງໄດ້ເພິ່ງພາໂຄງການພັດທະນາທີ່ປັດສະ ຈາກການທຸດຈະລິດເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບ COVID-19. ພາບໂດຍ: ADB

ຫ້າວິທີທີ່ຈະຢຸດການທຸດຈະລິດບົນເສັ້ນທາງຂອງມັນ

ໃນໄລຍະທີ່ມີການແຜ່ລະບາດ, ການທຸດຈະລິດໃນໂຄງການຕ່າງໆອາດໝາຍເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງຄວາມເປັນ ກັບຄວາມຕາຍສຳລັບຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ຜູ້ອ່ອນແອ

H. Lorraine Wang (王惠慧), Richeline Mascarinas