Martin Lemoine

Principal Investment Specialist, Private Sector Operations Department, ADB

Martin Lemoine is the Agribusiness Investment Unit Head at the Asian Development Bank (ADB), leading private sector investments in food and agribusiness across Asia and the Pacific. Martin has led equity and debt financings to agricultural input companies, corporate farms, food processors, and logistics and distribution companies in ADB's developing member countries. Martin is managing a team of bankers that is expanding year on year. Prior to joining ADB, Martin was an investment banker with Macquarie’s infrastructure team in Singapore. Martin started his career as a McKinsey consultant in Paris. He holds an MBA from the Wharton School (Palmer Scholar), and master degrees from Essec and Sciences Po.

Displaying 1 - 2 of 2

Тогтвортой Хөгжлийн Зорилтуудад хүрэх зам нь хөрсний дороос олдох боломжтой юм.

Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг хангах нэгэн гайхалтай боломж

Ази тивийн хөгжиж буй улс орнуудын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний гуравны нэг хүртэл хувийг бүрдүүлж, гадаад валютын нөөцийнх нь чухал эх үүсвэр болдог нэгэн салбар бий. Энэ салбарыг Тогтвортой Хөгжлийн Зорилтуудыг хангахад ашиглах бүрэн боломжтой. 

Martin Lemoine