Richeline Mascarinas

Richeline Mascarinas

Associate Integrity Officer, Office of Anticorruption and Integrity, ADB

Rich Mascarinas develops engagement strategies for knowledge and communications on integrity. Prior to joining ADB as staff, she was the digital head of a microfinance-focused bank and a communications consultant on governance, civil society, and women for development organizations. She has a master's degree in women and development.

 

Displaying 1 - 10 of 13

អ្នកដែលត្រូវការជំនួយបំផុត និងអ្នកដែលឈរជើងនៅជួរមុខ ពឹងផ្អែកលើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ ដែលគ្មានអំពើពុករលួយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺ COVID-19 ។ រូបថត៖ ADB

វិធីសាស្ត្រ ៥ យ៉ាងដើម្បីបញ្ឈប់អំពើពុករលួយក្នុងបរិបទរបស់វា

ក្នុងកំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាត អំពើពុករលួយនៅក្នុងគម្រោងផ្សេងៗ អាចកំណត់ភាពខុសគ្នា​រវាងការរស់រានមានជីវិត និងសេចក្តីស្លាប់សម្រាប់ជនក្រីក្រ និងជនដែល​ងាយ​រងគ្រោះ។

H. Lorraine Wang (王惠慧), Richeline Mascarinas

ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາຍທີ່ສຸດ, ແລະຜູ້ທີ່ນອນໃນກຸ່ມສ່ຽງ, ຕ້ອງໄດ້ເພິ່ງພາໂຄງການພັດທະນາທີ່ປັດສະ ຈາກການທຸດຈະລິດເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບ COVID-19. ພາບໂດຍ: ADB

ຫ້າວິທີທີ່ຈະຢຸດການທຸດຈະລິດບົນເສັ້ນທາງຂອງມັນ

ໃນໄລຍະທີ່ມີການແຜ່ລະບາດ, ການທຸດຈະລິດໃນໂຄງການຕ່າງໆອາດໝາຍເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງຄວາມເປັນ ກັບຄວາມຕາຍສຳລັບຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ຜູ້ອ່ອນແອ

H. Lorraine Wang (王惠慧), Richeline Mascarinas