Yasmin Siddiqi

Director, Agriculture, Food, Nature and Rural Development, ADB Sectors Group

Yasmin has over 25 years of work experience including 15 years in ADB. In ADB she has led project conceptualization, loan and technical assistance processing, and administration of complex loans. Ms. Siddiqi continues to drive knowledge solutions on agriculture, food, nature and rural development including private sector participation.

As Director, AFNR covering Central West and South Asia regions. Yasmin is a keen supporter of finding technologies to support AFNR sector and to fast forward Asia’s men and women farmers.

Yasmin is a national of the United Kingdom, holds a master’s degree in Irrigation Engineering from University of Southampton, United Kingdom. She is also a professional chartered civil engineer, UK.

Displaying 1 - 10 of 14

Հայաստանին անհրաժեշտ է ներկայումս օգտագործվող ջրի քանակով ավելի շատ բերք աճեցնել։ Լուսանկարը՝ ԱԶԲ

Ավելի շատ բերք՝ յուրաքանչյուր կաթիլից․ Հայաստանի ջրային ռեսուրսների պահպանությունը փոփոխվող կլիմայի պայմաններում

Հայաստանը կանգնած է ջրային պաշարներին առնչվող լուրջ մարտահրավերների առաջ, ինչը պայմանավորված է կլիմայի փոփոխությամբ, և անհապաղ և երկարաժամկետ ռազմավարության կարիք ունի՝ սեփական ջրային ռեսուրսները ճիշտ օգտագործելու և կայուն գյուղատնտեսություն ապահովելու նպատակով:

Don Lambert, Yasmin Siddiqi