ЗХУ-ын үед баригдсан цахилгаан сүлжээ ирээдүйн Төв Азийн эрчим хүчний солилцооны үндэс болно