სამედიცინო ნარჩენების სწორი გატანა პანდემიებთან გამკლავებაში დაგვეხმარება