მომავალი პანდემიების თავიდან ასაცილებლად ჯანდაცვაში ძირეული ცვლილებებია გასატარებელი