КОВИД-19-ийн эсрэг вакцинжуулалтыг амжилттай зохион байгуулах нь