Matthias Helble

Senior Economist, Economic Research and Regional Cooperation Department, ADB

Matthias' research interests include international trade, health, infrastructure financing, and urban economics. He has published ten books, including with Oxford University Press. Matthias' research has appeared in flagship publications of international organizations as well as in books and scientific journals. Before joining ADBI in 2013, he was a Senior Economist at ADBI. Matthias previously worked as economist for the World Bank, the World Health Organization, the World Trade Organization, and the UN.

Results 1 - 10 of 19

Вакциныг тэгш хүртээмжтэйгээр нэвтрүүлэх нь улс орнуудын хувьд нэн чухал болоод байна.

КОВИД-19-ийн эсрэг вакцинжуулалтыг амжилттай зохион байгуулах нь

Ази тивийн хөгжиж буй орнуудын хувьд эдийн засгаа сэргээж, зах зээлээ нээхийн тулд вакциныг тэгш хүртээмжтэйгээр нэвтрүүлэх нь нэн чухал болоод байна. Вакцинжуулалтын бодлогыг оновчтой боловсруулснаар Азийн эдийн засгийн сэргэлтийг түргэсгэж, дэлхий дахинд эерэг өөрчлөлтийг авчирч чадна.

Cyn-Young Park (朴信永), Kijin Kim, Matthias Helble

Pages